tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülék

BONPET

japán gyártmányú tűzoltó eszköz
(folyadék alapú)

A BONPET alapvető jellemzői:     A BONPET használati módjai:     A BONPET oltóhatása
A BONPET elhelyezése     A BONPET hatósági igazolásai     A BONPET  (összegzés)

Video


A BONPET környezetbarát automatikus tűzoltó eszköz alapvető jellemzői:

 • 600cm3 térfogatú ampullába töltött oltófolyadék (60 mm x 260 mm, 1 kg)

 • 90 0C-on az oltófolyadék nyomása szétroppanja az ampullát és automatikus oltás
  jön létre

 • Az ampullát tűzbe dobva az oltás azonnal létre jön

 • Vízzel hígítva, javítja a víz oltási hatékonyságát

 • ABC tüzek oltására alkalmas

 • Az oltóanyag - sem oldatban, sem gáz (gőz) állapotban - nem káros az emberi szervezetre

 • Az oltás után visszamaradó anyagok kommunális hulladékként kezelhetők

 • 10 évig garantált élettartam

 • Nem igényel karbantartást, ellenőrzést

 • Esztétikus kivitel, kis helyfoglalás

 • Japán gyártási technológia, szigorú minőség-ellenőrzés

 • BM TOP, ÁNTSZ minősítés

 • A BONPET automata tűzoltó eszköz a kitűnő tűzoltási képességeivel, hatékonyságával és kompakt kivitelével a tűzoltás egy új korszakát jelenti. Alkalmazása során nem jelent veszélyt sem az emberre, sem más élő szervezetre, sem a közvetlen közelében lévő - esetleg nagy értékű - berendezésekre, eszközökre. Szélsőséges (változó) időjárási körülmények között is megőrzi oltóképességét, megbízhatóan működik. A vegyszeres oldat - a gyártó tanúsítványa alapján - a megfelelően lezárt üvegampullában 10 évig megőrzi hatékonyságát, karbantartás és minőség-ellenőrzés nélkül.

  A BONPET használati módjai:

 • automata tűzoltás

 • közvetlen használat tűzoltó készülékként (mobil oltás)

 • hígítás vízzel

 • 1., Automata tűzoltás

  A BONPET jellegzetes használati módja:

  Az ampullát a hozzá mellékelt tartóval a védeni kívánt térben szerelik fel. Amikor a
  keletkező tűz a BONPET ampullát 90oC-ra felmelegíti a vegyszeres oldat
  összetevőiből keletkező gáz szétfeszíti a tartály speciális üvegét és az oltóanyag a
  lángokon keresztül a tűzre szóródik. Rövid időre fedőréteget képez az égő anyag
  felületén, majd elpárolog. A párolgás hőt von el az égéstérből, az elpárolgott
  oltóanyag pedig - bomlási és átalakulási folyamati során - 2-3 %-kal csökkenti az
  égéstér oxigén tartalmát, továbbá antikatalitikus folyamatokkal megszakítja az égés láncreakcióját.

  A fentiek együttes hatásaként a BONPET rendkívül gyorsan (akár másodpercek alatt
  is ) eloltja a tüzet.

  A kismértékű oxigénelvonás miatt a környezetben lévő élőlények és emberek nem károsodnak.

  2., A BONPET közvetlen használata tűzoltó készülékként (mobil oltás)

  Előfordul, hogy a tűz nem a BONPET által védett térben keletkezik. A BONPET
  ampullát kiemelve a tartójából és a tűzbe, vagy annak közvetlen közelébe dobva
  azonnal kifejti oltóhatását. Tűzoltási képessége, hatékonysága ebben az esetben sem
  csökken, de gyorsabb a beavatkozás.

  Ahol a tűz keletkezésének helye előre nehezen határozható meg, és a tűz gyors
  szétterjedésére lehet számítani, felkészülhetnek erre a lehetőségre mobil oltási
  célokra kihelyezett BONPET ampullákkal (tartódobozban).


  3., A BONPET hígítása vízzel

  A BONPET töltetét képző vegyszeres oldatot felhasználhatjuk hígítva is. Egy ampulla tartalmát egy vödör (10-12 liter) vízzel elkeverve, hatékonyan javítja a víz
  oltási képességét. Ezt a hígított oltóanyagot kell a tűz oltására felhasználni.

  Az ampulla a feltörését követően 24 óráig megőrzi hatékonyságát.


  A BONPET oltóhatását előidéző kémiai reakciók

  A japán gyártmányú BONPET automata tűzoltó eszköz egyedülálló oltóhatását a töltetét képző vegyszeres oldat szabadba jutását követő négyszeres kémiai reakció érvényesülése biztosítja:

  Hűtőhatás: A karbamid melegítése során széndioxidra és ammóniára bomlik, jelentős hőmennyiséget elvonva az égéstértől:

  CO(NH2)2+H2OÞ CO2+2NH3

  Fojtóhatás I.: Az ammónium további termikus bomlása nitrogénre és vízgőzre. Az oxigént a környezeti levegőből veszi (kb.2-3%-ot).

  4NH3+3O2Þ 2N2+6H2O

  Fojtóhatás II.: Mivel az oldat nátriumhidrogén-karbonátot is tartalmaz, ami hő hatására nátrium-karbonátra, vízre és széndioxidra bomlik, a fojtóhatást időben stabilan nyújtja el.

  2NaHCO3Þ Na2CO3+CO2

  Takaróhatás: A kialakult hő hatására a harmadik jelentős adalék a nátrium-szilikát kémiai reakciói fejezik be az égés folyamatát. A nátrium-szilikát szilíciumdioxidra szétesve, a kvarchomok reakcióba lép a nagy affinitás miatt széndioxidot megkötött nátrium-oxiddal és nátrium-szilikát keletkezik, ami üvegszerűen tapad rá az égő anyagra.

  SIO2+Na2CO3Þ Na2SIO3+CO2

  Az oltás után visszamaradó anyagok nem veszélyesek, elektromos és elektronikai rendszerekben nem okoznak kárt, egyszerűen letisztíthatók.

   

   

  A BONPET elhelyezése

  Az eszköz különlegessége (a hatékonyság és az ABC oltóképesség mellett) az automatikus oltóképességben van. Elsősorban a helyi tüzek emberi közreműködés nélküli oltásában jeleskedik. Ezeket az előnyöket csak megfelelő módon elhelyezve érhetjük el.

  Néhány főbb szempont:

 • A készülék tartóját a falra - a hozzá mellékelt tiplivel - a mennyezettől 10 cm-re vízszintesen erősítsük fel.

 • A tartóba helyezzük el az ampullát, ügyelve arra, hogy mindkét vége rögzítve legyen.

 • Ha vékony anyagból vagy műanyagból készült felületre szereljük a tartót, felszerelés előtt célszerű egy alátétet is elhelyezni.

 • A felszerelés helyét úgy válasszuk meg, hogy az a leginkább tűzveszélyes hely, illetve a legnagyobb tűzterhelés közelében legyen.

 • A felszerelésnél figyelembe kell venni, hogy a BONPET hatékony tűzoltási területe 8-10 m3

 • Felszereléssel, elhelyezéssel kapcsolatos kérdéseikre részletes információt adunk!

  Hova ajánlott?

  Az oltási paraméterek és a külföldi tapasztalatok alapján az ajánlott felhasználási területeket az értékek védelmére koncentrálva határozhatjuk meg:

 • Múzeumok, levéltárak, ritkán ellenőrzött helyiségek

 • Elektromos-, elektronikai-, és számítóközpontok

 • Közlekedési járművek belső terei

 • Kiállítási standok, üzletek

 • Raktárak, irodák

 • Szállodai-, lakó-, nyaralóhelyiségek

 • Konténerek

 • Hajók ( Japánban minden vízi járműveken rendszeresítették.)

 • Japánban rendkívüli módon elterjedt a háztartásokban, konyhai tűzhelyek fölé elhelyezve. Nem alkalmazható az eszköz szabadtéren, erősen huzatos helyen, vagy ahol az ampulla üvegdarabjai kárt okozhatnak.

  A BONPET -re vonatkozó hatósági igazolások, engedélyek:

  1., A Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet (1097 Bp., Gáli út 2-6) által 1995 október 03-án kiállított 7050-172/1995 számú KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZAKVÉLEMÉNY szerint a készítmény rendeltetésszerű használata ellen környezet egészségügyi szempontból kifogás nem merül fel, az eszköz maradékai és göngyölegei kommunális hulladékként kezelhetők. A dokumentum tartalmazza az eszközre vonatkozó tárolási, csomagolási, munkavédelmi, stb. előírásokat.

  2., Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (1097 Bp., Gyáli út 2-6) által 1996. március 11-én kiállított 4662/1995 OTH számú HATÁROZAT a BONPET forgalmazását az egész ország területén engedélyezi.

  3., A Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnoksága (1064 Bp., Izabella u. 62-64) 1995. július 05-én az eszköz magyarországi forgalomba hozatalát engedélyezte. Az engedély száma: 2-116/130/1995. 1999 július17-én újabb 5 évre meghosszabbította, az új engedély száma: 188/69/1999

  4., Biztonsági adatlap. Kiállítás kelte: 1999. 07. 01

  5., Megújított engedély érvényessége: 2011. 12. 12.
  Kiállította:
  A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
  Műszaki Biztonsági Engedélyezési Főosztály, 2006. december. 11.
  (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.  H-1903 Budapest, Pf.: 314; Tel.: 469-41-12)

  Engedélyszám: BM OKF: 618/46/2006

   

  Kérdéseikre részletes információt adunk!

   

  Összegezve, a japán gyártmányú BONPET automatikus tűzoltó eszköz mellett szóló érvek
   az alábbiak szerint csoportosíthatók:

 • KÖRNYEZETBARÁT, emberre és más élő szervezetre toxikus hatást nem fejt ki. Aktivizálódása esetén csupán 2-3 % oxigént von el a levegőből.

 • Emberi közreműködés nélkül, automatikusan működik.

 • Emberi közreműködés esetén a hagyományos tűzoltóeszközöktől és berendezésektől eltérően nem igényel semminemű tűzoltói ismeretet. Pánikhelyzetben, megváltozott tudatállapotban is, bárki által könnyen alkalmazható.

 • A meghibásodási lehetőség kizárt, a gyártó 10 éves időtartamot szavatol.

 • Vezetékes kiépítést nem igényel, így bármilyen elektromos vagy vízhálózattól független

 • Felerősítése egyszerűen, két csavarral történik

 • Nem igényel karbantartást, bevizsgálást (szemben a tűzoltó készülékekkel, melyeket félévente ellenőrizni kell, valamint 5 évente nyomáspróbának alávetni)

 • Gépekben, elektromos és elektronikus berendezésekben, egyéb felszerelésekben nem tesz kárt

 • A hagyományos tűzoltó készülékek, fecskendők alkalmazásakor, a tűzoltásból eredő károk sokszor nagyobbak, mint amit a tűz maga okozott. A BONPET aktivizálódása után csak vékony fehér porszerű anyag marad a felületen, ami nedves ronggyal könnyen eltávolítható.

 • A tűz eloltása után a keletkezett gáz a légtérben elpárolog

 • A BONPET ugyan nem váltja ki minden területen a jelenlegi használatban lévő tűzoltó készülékeket, (melyek nagy része egyébként környezetszennyező), mivel azok számát az Országos tűzvédelmi Szabályzat írja elő, de mivel ezek száma lényegesen nagyobb a kelleténél, érdemes átgondolni a készletezés optimalizálását, tekintettel az eltérő működési módokból adódó sajátosságokra. Egyébként A BONPET rendelkezik a BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága rendszeresítési jóváhagyásával.

 • Kivitelezése esztétikus, szállodai és egyéb magasabb igényeket is kielégít

 • A különleges üvegfiola, anyagának és sajátos hőkezelésének következtében, él nélküli darabokra esik szét, ezért vágási sérülést nem okoz.

 • A készítmény maradékai, göngyölegei kommunális hulladékként kezelhetők.

   

  Vissza


 •  

  tűzoltó készülék