tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó készülékek
tűzoltó
tűzoltó készülék
tűzoltó készülék

Külföldi nyelvű tűzoltó készülékek


A külföldről, gépjárművekkel behozott tűzoltó készülékek karbantartásával kapcsolatos kérdéseire, a következő tájékoztatást adom:
A BM OKF azonosítóval (hologrammal) ellátott - tűzoltó készülék karbantartási igazoló - címkét csak a magyar előírásoknak megfelelő tűzoltó készüléken szabad használni. A készüléknek rendelkezni kell a belügyminiszter által kijelölt tanúsítótól származó tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy BM OKF forgalmazási engedéllyel, és a használati információk nyelvezete a felhasználás helyének feleljen meg.
Hogyan ellenőrizzük a CO2 oltót?

1. A készülék forgalomba helyezésével kapcsolatos eljárások rendje nem változott. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatáskörébe utalta (297/2005. (XII.23) Kormány rendelet) a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal hatáskörét, melyet a 110/2003. (VII.24.) Kormány rendelet írt elő. Ennek értelmében a 9/2001. (IV.5.) GM rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések felett hatóságunk piacfelügyeleti jogkörrel is rendelkezik. A piacfelügyeleti ellenőrzésről igazolást szoktunk kiadni az Önök leírása alapján.
2. Nagynyomású szén-dioxid oltó készülékek karbantartása.
A 121/2004. (X.15.) GKM rendelettel módosított 63/2004 (IV. 27) GKM rendelete szerint a nagynyomású tűzoltó készülékeket a 7.pont b. ábrájába sorolta. Ennek értelmében a 12§ 2/a pontja szerinti besorolás alapján az ellenőrzési ciklusidő: 3 évenként külső, 10 évenként szilárdsági nyomáspróba ellenőrzés. Mindez a CE jelzésű valamint az újraértékelt berendezésekre vonatkozik.
Az újraértékelés a berendezések esetében nem kötelező. A nem újraértékelt berendezések időszakos vizsgálatára a többször módosított, de jelenleg is érvényben levő 14/1998. (XI.27.) GM rendelet 3.5.2. pontja vonatkozik. Szén-dioxid oltó készülékek esetében 5 évenkénti próbanyomást ír elő a rendelet.Kérelmére tájékoztatom, hogy a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I.23.) BM rendelet tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó fejezete értelmében valamennyi széndioxiddal oltó tűzoltó készüléket (mérettől, szabványtól függetlenül) 10 évente kell teljes körű, a nyomáspróbát is magába foglaló karbantartásnak alávetni.
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a legtöbb tűzoltó készülék egyben nyomástartó berendezés is, ezért a tűzvédelmi követelmények mellett más előírások is vonatkoznak rá, és valamennyi szabálynak eleget kell tenni. Ha más jogszabály a nyomásból fakadó veszély miatt a nyomáspróbát a tíz évtől eltérő gyakorisággal rendeli el (pl.:CE jelzés nélküli széndioxiddal oltók) mindig a nagyobb biztonságotadó, szigorúbb szabályt kell alkalmazni.
tűzoltó készülék